De locatie

De Drentstalige muziek- en theaterproductie was op landgoed De Klencke. Het script is speciaal geschreven voor deze locatie, in het stuk zijn de landschapselementen water, weiland en bos op deze plek volop gebruikt.

Het verhaal

De Toorn van Thunaer is een serie zelfgeschreven scenes en liederen. Het geromantiseerde verhaal is gebaseerd op historische feiten en regionale sagen en beschrijft wat er gebeurt als het leven in een kleine dorpsgemeenschap bruut wordt verstoord.