Rippetitie

Datum: 22 juni 2019

Tijd: 13.30 - 16.30 uur

Locatie: MFC de Brink, Sleen

Koor | Teniel

Samen met Tjako van Schie

Wat: Teniel en zang: looplijnen

Wie: Alle speulers en de ruiters