Sponsoren

Voor het organiseren van dit evenement is geld nodig. Een deel van het geld komt uit de inkomsten van entreekaarten, maar dat is lang niet genoeg. De stichting Ter Klinke heeft een aantal financiers en sponsoren gevonden voor het project.

Financiers van De Toorn van Thunaer