Sponsoren

Voor het organiseren van dit evenement is geld nodig. Een deel van het geld komt uit de inkomsten van entreekaarten, maar dat is lang niet genoeg. De stichting Ter Klinke heeft een aantal financiers gevonden voor het project en we zijn nog bezig met het werven van meer sponsoren.

Financiers van De Toorn van Thunaer