Alle auditanten krijgen een rol

Deze week hebben alle auditanten een brief gekregen. Een langverwachte brief, want de eerste audities dateren al weer van een tijdje geleden. Er kwamen al veel vragen binnen: heb ik een rol, mag ik meedoen? Er is goed nieuws: iedereen die auditie heeft gedaan kan meedoen.

Blij verrast

Harm, Gerrit en Jan schrijven: “We waren echt blij verrast met de uitkomsten van de onlangs gehouden audities. We hoeven gelukkig dan ook niemand af te wijzen: iedereen die auditie heeft gedaan, kan echt meespelen in het muziekspektakel!”

Bezetting op orde maar extra zangers welkom

Tijdens de audities bleek ook de stemverhouding in orde. Toch is er altijd nog plaats voor een aantal zangers en zangeressen. Met de huidige bezetting zouden we “De Toorn van Thunaer” echter wel uit kunnen voeren.

Definitieve rolverdeling in het najaar

Jan Kruimink en Harm Dijkstra zijn nu bezig met het invullen van “de poppetjes”. Wij kunnen ons voorstellen dat jullie nieuwsgierig zijn wat de rolverdeling zal zijn, maar vragen nog even geduld. Het stuk is weliswaar klaar, maar geïnspireerd door de uitzonderlijke kwaliteiten van sommige zangers/acteurs tijdens de auditiedagen, worden er wellicht nog nieuwe scènes en liedjes aan het stuk toegevoegd. Bovendien gaat de arrangeur van de muziekstukken binnenkort aan de slag en als ook zijn resultaten bekend zijn, kunnen we in het najaar een definitieve rolverdeling maken.

Meer dan de rolverdeling

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een licht- en geluidsplan, aan de organisatie van regie- en decortechniek, de organisatie van de kleding, van het hele randgebeuren en aan de promotie van het project “De Toorn van Thunaer”. Iedereen is zeer gemotiveerd om er iets heel moois van te maken. Gelukkig zijn ook de subsidieverstrekkers die mening toegedaan.

Wij wensen jullie allemaal een mooie zomer toe. We hopen na de vakantieperiode zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over jullie rol in “De Toorn van Thunaer”.

PS de brief is via e-mail gestuurd. Auditie gedaan en geen brief ontvangen? Geef dit door aan het secretariaat van de stichting Ter Klinke: info@terklinke.nl