Bruggenbouwers an de slag

Samen met een groepie aandere handige mannen bedachten Piet Doek en Patrick Linge de constructie veur de holten, middelieuwse brug. Begun dit jaor zaagden ze bomen oet een bossien van Roelof Klinkhamer oet Slien. Het holt weur bewarkt en zie daor: maondag is der een brug bouwd over de ‘Klinkerstroom’.

In de schuur bij de jongste dochter van Gerrit Hegen bint alle underdielen maakt en is de brug ok al iens hielemaol in mekaor zet um te kieken of alles klopte. Piet hef elke plaank en paol een letter geven, zodat alles op volgorde van mekaar vastmaakt kan worden.

Baggeren en bouwen

Eerst wordt der met een kraan nog een stukkie van de Boksloot – zoas de Klinkerstroom tegenwoordig het – oetbaggerd. Ter hoogte van de brug möt de sloot 1.20 meter diep wezen. Terwijl de kraan zien wark döt en iene in een waadpak veurzien van een meetlat controleert of ze al op 1.20 meter diepte bint, kiekt de bruggenbouwers toe.

Tussendeur wordt tiedens de koffie in en um de bouwkeet nog wat starke verhalen verteld. “Het lek wal of wij veur het Zudenveld an het bouwen bint”, lacht Gerrit Hegen. Zien breur Gerard helpt Piet, samen met een koppeltie aandere starke kerels, met bouwen. Ok Geert Garming, die in De Toorn van Thunaer de rol van scheper Gerlof speult en Rieks Reinders, die in het koor zit, helpt met. Sommige mèensen kunt ok alles.

‘Aal meer verbaand’

Tussentieds probeert Harm Dijkstra even of het punteren met het bootie van ‘de vier wichter’ een beetie wil. Conclusie: “Der möt nog wal oefend worden, want het is best lastig.” Even later slat e vanof het speulterrein de bruggenbouwers gaande. Paol veur paol wordt an de constructie toevoegd. Undertussen komp tollenaor Tobias ok nog even poolshoogte nimmen. Het wordt ja zien brug!

Der wordt nauwkeurig past en meten. “Hie komp schuun te liggen. Dat wol Harm”, wes Piet. “Ja, dan kan het publiek hum beter zien”, legt de regisseur oet. Harm sprek zien bewondering oet veur de bouwers. “Alles past ok precies in mekaor, he. Net een puzzel. Der komp aal meer verbaand in. Eigenlijk precies zoas het nou giet met het rippeteren van de veurstelling. Langzaam valt alles op zien plek.”

Tekst: Annemiek Meijer
Foto’s: Annemiek Meijer en Harm Dijkstra