Dalenaar Wim Kiers als Sweeler

De serie van de Dalenaren in De Toorn van Thuanaer gaat door. Nu over Wim Kiers. Wim was, naast koorzanger, ook acteur in de groep van de Sweeler: zijn rol was die van de ‘aanvoerder’ van de Sweeler begrafenisvereniging. Bij het tolhek moest hij zijn stem verheffen in het gesprek met Tobias de Tollenaar. Als begrafenisondernemer werd je in die tijd geacht je ‘hoogstaand’ te gedragen, en daarbij hoort (behalve het dragen van een -zeer- hoge puntmuts) een waardige, langzame en duidelijke spreektaal. Wim vond het erg leuk om een wat meer aanwezige rol te spelen, ook al had hij dat zichzelf tijdens de audities in het begin niet toegedicht.

Lees het hele verhaal van Saskia Dingelstad op www.samendalen.nl