Eerste schetsen voor het decor

De commissie decor zat deze week om tafel. Het was een intensief en productief overleg. Wat een goede ideeën! Het gezelschap aan tafel: Piet Doek, Lucas Jalving, Patrick Linge, adviseur Sjoerd Wagenaar en initiatiefnemers Jan, Harm en Gerrit. Er werd druk geschetst, zie onderstaande foto’s.

De decorcommissie is een van de commissies van De Toorn van Thunaer. Weten wie de commissies bemensen? Kijk op de pagina contact.