Er wordt hard gewerkt op De Klencke

Zo langzamerhand begint het terrein op landgoed De Klencke, waar de voorstelling vanaf 3 september plaatsvindt, te veranderen in het decor van De Toorn van Thunaer. De afgelopen week is hard gewerkt door een flink aantal vrijwilligers.

Maandag is begonnen met de bouw van de brug. Inmiddels is hij af en omdat hij volgens menigeen zo mooi geworden is, gaan er stemmen op om hem vooral te laten liggen na 8 september. Op Facebook wordt al gespeculeerd over een gepaste naam. De Toorn van Thunaerbrug? Of toch de GerritJanHarmbrug of de Tobiasbrug, naar de tollenaar die binnenkort plaatsneemt in het brugwachtershokje?

Ook is er een vlonder, waarop de wasvrouwen aan de slag kunnen en de basis voor een prieel ligt er. Donderdagavond hebben ‘de vier hedendaagse vrouwen’ onder toeziend oog van onder meer de schaapskudde van Benneveld een stukje gevaren op de Boksloot. Er bleek een groot puntertalent aanwezig en het sturen gaat ook steeds beter. En hoe en waar kom je eigenlijk in de boot..? Ook belangrijk om te oefenen!

De eerste ‘bewoner’ van het tollenaarshok is bovendien al ontdekt en paard Teun heeft samen menner Henk Huizing ook alvast kennis gemaakt met het terrein. Mooie plaatjes toch?

Tekst: Annemiek Meijer
Foto’s: Harm Dijkstra, Mia Dijkstra, Gerrit Hegen, Tiny Post en Henk Siepel