Informatiebijeenkomst in de Hesselerhof

Op maandag 19 februari om 20.00 uur is een informatiebijeenkomst over De Toorn van Thunaer in de Hesselerhof in Oosterhesselen. Voor de avond zijn besturen en commissies van culturele verenigingen uitgenodigd: koren, toneel- en muziekverenigingen. Daarnaast omwonenden en direct betrokkenen.

Waar gaat de informatieavond over?

De Stichting Ter Klinke organiseert in september 2019 een muziektheaterproductie in de open lucht op Landgoed De Klencke in Oosterhesselen. Onder andere in Strunen op RTV Drenthe en in het Dagblad van het Noorden van 5 januari jongstleden is dit evenement aangekondigd. Deze informatie is te lezen op www.terklinke.nl.

De Toorn van Thunaer bestaat uit een grote serie zelfgeschreven scenes en liederen. Het geromantiseerde verhaal is gebaseerd op historische feiten en regionale sagen en beschrijft wat er gebeurt als het leven in een kleine dorpsgemeenschap bruut wordt verstoord.

Het verhaal en een deel van de liederen zijn geschreven en gecomponeerd door Harm Dijkstra, Jan Kruimink tekent voor de overige liedjes en de arrangementen voor koor en orkest.

De muziekstukken zullen worden uitgevoerd door solisten, muziekensembles en een groot gemengd koor. Voor het spel zijn verder toneelspelers en figuranten nodig. De deelnemers komen zoveel mogelijk uit de regio en de uitvoering is in de streektaal.

Op vijf avonden wordt de productie uitgevoerd voor in totaal 3250 toeschouwers.

Vrijwilligers in verschillende disciplines

Tijdens de voorbereiding en tijdens de uitvoering van het project zijn veel mensen nodig: makers van kleding en attributen, decorbouwers, cateraars, mensen die helpen bij het opbouwen van de speellocatie of in de bediening in de consumptietent, verkeersregelaars en begeleiders. De Stichting wil daartoe zo’n 150-200 vrijwilligers mobiliseren.

Participeren van verenigingen uit Sleen, Oosterhesselen en Zweeloo

De Stichting Ter Klinke wil graag de koren, orkesten en toneelverenigingen uit Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo en directe omgeving de mogelijkheid bieden om te participeren. Maar ook mensen die geen lid zijn van deze verenigingen kunnen meedoen.

Daarnaast wil de Stichting in het kader van de muziektheaterproductie een educatief project over de geschiedenis van de regio, samen met een fiets- en wandeltocht in het gebied opzetten. Wij hopen dat de historische verenigingen in Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo hier een rol in willen spelen.

We lichten het plan graag toe en organiseren deze informatieavond voor besturen of een delegatie van leden van zang-, muziek- en toneelverenigingen, de besturen van de historische verenigingen, de buurtbewoners van De Klencke en andere belangstellenden.

Maandag 19 februari 2018 in de Hesselerhof, Beatrixlaan 23A, Oosterhesselen.
Aanvang 20.00 uur.

 

Van harte welkom!

Bestuur stichting Ter Klinke