Kijk op de auditiedagen

Jan Kruimink en Harm Dijkstra zijn de artistieke leiders van de Toorn van Thunaer. Twee meiweekenden waren zij bezig met de audities voor zangers en acteurs. Jan en Harm doen een kort verslag.

Aantallen

Enige informatie:

  • Op zaterdag 19 mei hadden we 39 personen die audities hebben gedaan voor het zingen; 1 persoon ook voor het toneelspel.
  • Op zaterdag 26 mei hadden we 32 personen die audities hebben gedaan voor het zingen.
  • Op zondag 27 mei hadden we 27 personen die audities hebben gedaan voor het toneelspel.

Daarvan waren  er 16 personen bij die ook al aanwezig waren voor de zangaudities. De overige 11 personen zijn ook getest op hun zangkwaliteiten. Totaal voor de zang: 82 personen. Een klein aantal personen van de lijst is er niet geweest om verschillende redenen. Daarvoor moeten we nogmaals een moment prikken.

Mooi aantal deelnemers

Het waren interessante dagen en we waren blij met het grote aantal deelnemers. Voor sommige personen was het wel een spannende aangelegenheid, maar we hebben geprobeerd om de mensen op hun gemak te stellen, zodat ze het beste van zichzelf konden laten horen en zien. Ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn.

Spanning met een lach

Het was al met al ook best gezellig. Er werd tussendoor veel gelachen en dat helpt om de spanning weg te nemen. Ook het samen inzingen en het zingen in canon werd als zeer prettig ervaren. Voor ons waren het intensieve werkdagen, die de moeite waard waren.

Op zoek naar (jonge) mannen

Niettemin hebben we wel aangegeven dat we nog wel enige aanvulling van (jonge) mannen kunnen gebruiken. Aanvullende aanmelding tot 1 januari 2019 levert, wat mij betreft, geen problemen op in de organisatie. We hoeven die aanvulling niet alleen te zoeken in de dorpen Sleen Oosterhesselen Zweeloo; verder weg is geen probleem.

Rollen

Harm en ik hebben bij deze audities al een aantal interessante personen gezien en gehoord die in aanmerking kunnen komen voor een toneelrol of figurantenrol; en ook voor de kleine groepen, die voor bepaalde scenes gevormd moeten worden en daarbij zingen, hebben we al een aantal personen op het oog. Daar was het ook om te doen.

Wij gaan zeer binnenkort verder met een nadere invulling. Daarbij speelt ook een rol hoe we dit geluidstechnisch moeten oplossen.

Jan Kruimink