Kinderkoor OBS de Woert oefent

Een groep van 13 leerlingen van OBS de Woert vormt het kinderkoor bij de voorstellingen. Ze zingen samen het lied ‘Oeze bisschop is een heer’ dat in de afgelopen 3 weken is ingestudeerd met de kinderen. Ze oefenden samen met dirigent Jan Kruimink. Hij schreef het liedje speciaal voor de kinderen en voor deze voorstelling.

Meer kinderen

Deze groep leerlingen van OBS de Woert zingt in het kinderkoor, er spelen meer kinderen mee in de voorstelling. Zij oefenen met de volwassenen mee met de toneel- en zangrepetities.