Landgoed De Klencke

De Toorn van Thunaer vindt plaats op landgoed De Klencke van Natuurmonumenten. Dit fraaie landgoed heeft al een lange geschiedenis. De Klencke is een zeldzaam gaaf en compleet ensemble van havezate, boerderijen, beekdal, bossen, akkers en heide. Het is een mooi voorbeeld van het Drentse esdorpenlandschap en een Drentse havezate met een grote cultuurhistorisch waarde.

Legaat

Mevrouw Goddard- Van der Wijck liet bij haar overlijden in 1961 het complete landgoed na aan Natuurmonumenten. Haar wens was dat het landgoed De Klencke als eenheid bewaard wordt en dit is precies de intentie van Natuurmonumenten. Van de elzensingels in het beekdal tot een grafheuvel, van de eeuwenoude bosvakken tot de elegante havezate, van tolhuis tot heide, samen vertellen ze het verhaal van eeuwenlang wonen en werken in een typisch Drents landschap. Dat verhaal wil Natuurmonumenten ook in de toekomst graag uitdragen.

Natuurmonumenten

De historie van het gebied vormt ook het uitgangspunt voor het muziektheater de Toorn van Thunaer. Daarom werkt Natuurmonumenten hier graag aan mee. Draagt u de geschiedenis van landgoed De Klencke ook een warm hart toe? Steun dan Natuurmonumenten! Kijk voor meer informatie op natuurmonumenten.nl of bel met de beheereenheid Zuid-Drenthe: 0522 – 47 62 00.

logo Natuurmonumenten