Menner Sterre

Lees het hele inteview met Sterre Vleems-Rossing, een van de Daler deelnemers aan de Toorn van Thunaer, op www.samendalen.nl.