Derde openluchtproductie

Derde openluchtproductie van Harm Dijkstra: De Toorn van Thunaer

In Oes Eig’n Kraantien in Zweeloo verscheen een artikel van Jan Brinks over de Toorn van Thunaer:

Na de eerdere succesvolle openluchtproducties “Heb lief en leed” (2008) en “Op de vleugels van de wind” (2016) komt muzikale duizendpoot Harm Dijkstra uit Sleen in september 2019 met zijn derde project: de muziek- en theaterproductie “De Toorn van Thunaer”.
Het evenement vindt plaats in het natuurgebied van havezate De Klencke, om precies te zijn op het terrein achter het voormalige tolhuis aan de Oude Tolhuisweg (zeg maar tussen de Klenkerweg en de Mosterddijk). Een unieke locatie waar het landschap in de vorm van water, weiland en bos optimaal kan worden benut en verwerkt in het verhaal. In de eerste week van september 2019 zal het muziekspektakel vijf keer worden opgevoerd.
Stichting Ter Klinke.

Stichting Ter Klinke

De “Toorn van Thunaer” is een initiatief van de onlangs opgerichte stichting Ter Klinke. De doelstelling van de stichting is het organiseren van cultuurevenementen in de open lucht in de dorpen van de voormalige gemeenten Hesseln, Slien en Sweel met toneel, zang en muziek. Gangmakers van het eerste uur zijn Gerrit Hegen en Harm Dijkstra uit Sleen en Jan Kruimink uit Oosterhesselen. De stichting heeft inmiddels een eigen website waarop onder andere actueel nieuws over “De Toorn van Thunaer” te vinden is: www.terklinke.nl

De Toorn van Thunaer

Het verhaal is deels gebaseerd op historische feiten, deels ontsproten aan de fantasie van Harm Dijkstra of de fantasie van de mensen die vroeger in en rondom Gees (Gies) woonden. We gaan 600 jaar terug in de tijd, naar het jaar 1419. Het is het verhaal over het verleden van de Klinkenberg, de kunstmatige heuvel bij Gees. En van roofridders die onder aanvoering van hun gewelddadige hoofdman Thunaer hierop een kasteel (motte) willen bouwen. Het is het toneel van monniken en de adellijke familie Klencke naar wie de Klinkenberg vernoemd zou zijn. Er is één gemeenschappelijke noemer: allen worden weggejaagd door boze Geeser boeren. Het is maar een kleine opsomming van wat we straks in september 2019 voorbij zien komen. Het muzikale spektakel, zoals Harm Dijkstra zijn creatie noemt, telt maar liefst 22 muziekstukken. Alle teksten zijn al klaar, vertelt Harm. Samen met Jan Kruimink schrijft hij ook de muziek, waarbij Jan de arrangementen voor zijn rekening neemt.

Deelnemers uit de regio

De repetities zullen in de herfst van 2018 beginnen. Het is duidelijk dat voor deze ambitieuze productie veel vrijwilligers nodig zijn in de vorm van acteurs, muzikanten en koorleden. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op deelnemers uit de regio. De koren uit Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zullen bijvoorbeeld worden benaderd. Van de acteurs wordt verlangd, dat ze naast het acteren ook nog redelijk kunnen zingen en wellicht de kunst van het paardrijden beheersen. Voor meer informatie raden wij u aan de website van de stichting regelmatig te raadplegen.

Op de foto: de beide artistiekelingen Harm Dijkstra (links) en Jan Kruimink zijn druk bezig met de voorbereidingen van de muziek- en theaterproductie “De Toorn van Thunaer”.