Peerdrieden wordt nog een oetdaging

Jeroen Rienties is ien van de professionals die met döt an De Toorn van Thunaer. De 38-jaorige muziekdocent en zanger is ofstudeerd an het conservatorium. Hij speult troubadour Quintus Querido.

Een middeleeuwse troubadour komp op een peerd, vanzölf. “Hej een beetie ervaring met peerde?” vreug veurzitter Gerrit Hegen dan ok tiedens het locatiebezuuk veur speulers an Jeroen Rienties. “Niet barre veul”, was het antwoord. “Maor ik lust ze wal.”

De lachers har Jeroen daormet wal op de haand, die zundag an de Boksloot. Hie hef nog nooit op een peerd zeten, bekent e. “Jan Kruimink is mien vroggere muziekdocent op de Pabo. Hie hef mij een paor maond leden vraogd of ik metan doen wil. Ik heb ‘ja’ zegd, maor eigenlijk zunder te weten wat de rol inholden zul.”

Samenwarking met Jan

Hij wus dat De Toorn van Thunaer een muziektheaterspektakel worden zul en dat e in elk geval zul gaon zingen. “Meer niet. Ik vertrouw Jan wal,” glimlacht e. Jeroen hef ok wal ies optreden met Sounds4You en HEM, popkoren waorbij Jan dirigent is. Zie hebt dus vaker samenwarkt. “Toen ik het script lestdaags ies gung bekieken, zag ik opiens ‘stapt van peerd’ staon bij mien eerste tekst. Ik dacht: O jee… Peerdrieden wordt nog een oetdaging. Maor het lek me ok mooi het te leren.”

Streektaol

Jeroen gef les an het Hondsrug College, het Carmel College en het OPDC (veur leerlingen met leer- en gedragsproblemen) in Emmen. Hie is dus alle dagen met muziek bezig. Tenielervaring hef e opdaon tiedens een musicalopleiding en ok hef e in de musical Oek de vader van Oek speuld.

“De Toorn van Thunaer past hielemaol in mien straotie. Het is ok nog in de streektaol. Maor nou las ik wal dat ik een halve Duutser bin, dus dat wordt weer ok een oetdaging, hahaha.” Hie doelt op het wat markwaordige accent van Querido die oet de richting van Emmelkamp, Emlichheim dus, komp. “Maor dat ik mag zingen én speulen vind ik hiel mooi. Dat het in het Drèents is, maakt het nog mooier. Dat praot ik thuus ok en zo bin ik opvoed, dus dat is het miest eigen.”

‘Met mekaor’

Veur Jeroen is het project meer gaon leven sinds het locatiebezuuk van een paor week leden. “Het wordt echt hartstikke mooi, dat weet ik zeker. Maor ik denk ok dat der nog hiel veul wark verzet moet worden veur wij in dat greslaand staot, waor nou de koeienvlaaien nog ligt. As wij in september volgend jaor de try-out hebt, dan is der ontzettend veul gebeurd, bijveurbeeld op het gebied van kleding en decor. En dan huuft wij allent maor een beetie te zingen en te speulen… Wij doet het oeteindelijk allemaol met mekaor. Ieder döt waor e goed in is.”

Dat de lat bij De Toorn van Thunaer hoog ligt, vindt e allent maor goed. “Dat was bij Jan op de Pabo ok al zo. Ik bin het van hum wend. Ik herken het bij mijzölf. Ik wil ok het beste oet mijzölf halen.”

Tekst: Annemiek Meijer
Foto: Jeroen Rienties