Quintus Querido op de Klencke

Op zaterdagavond 16 juni organiseerde Natuurmonumenten een midzomernachtwandeling over landgoed De Klencke. Onderweg kon men wetenswaardigheden opdoen over de natuur in het gebied, maar ook aan “de Toorn van Thunaer” werd aandacht besteed. Troubadour Quintus Querido en twee vrouwen (Gienus Woldring, geassisteerd door Henny Woldring en Mia Dijkstra als middeleeuwse dames) kwamen terug uit de tijd, om alvast vooruit te blikken in de toekomst en de ongeveer honderd wandelaars te attenderen op het grootse muziekspektakel dat hier op de Klencke in september 2019 gaat plaatsvinden. Met zijn permissie hebben wij de inhoud van zijn perkamentrol mogen overnemen.

Declamerende Quintus Querido

Het weer was prachtig, het publiek was enthousiast en hopelijk wordt de boodschap door hen verspreid. Quintus Querido heeft er in elk geval z’n uiterste best voor gedaan door onderstaande tekst keer op keer te declameren:

Gegroet, euch allen!  Dag, hallo ! Ik ben een weinig moe.

De naam is Quintus Querido. Och, staat U mij toch toe

Für sie doch etwas zu erzählen, ‘k vraag U geen dukaat.

‘k Wil U enkel mededelen wat hier komen gaat!

 

Ik kom uit and’re tijden  en moet weldra weerom.

Maar ’t zal U gans verblijden  als gij hoort waarom ik kom.

Als gij dat wilt dan kunt ge allen hier getuige zijn

van lief en leed, van strijd, bedrog, en smartelijke pijn.

 

Wij schrijven veertien negentien.  Zes honderd jaren hèer

En Utrechts bisschop Frederik die dulde geen verweer.

Zijn troepen  trokken van Coevordia  tot  Grunning stad.

En als er niet betaald werd, wel, dan deden zij maar wat.

 

Hier was de burcht Ter Clencke en Harmannus was hun heer.
Hij werd alom geprezen , vrouw en dochter nog veel meer.

Maar zie, oh welk een rampspoed deze menschen overkwam.

En hoe de toorn van Thunaer hen de levenslust ontnam.

 

Want Thunaer, God der donder, en zijn helse  aardprofeet,

die hield het volk er onder. En daar was onnoem’lijk leed.

Harmannus werd geofferd  voor de lusten van die boef.

De Mooie Hillegonda was des boerenmensens troef!

 

Geen volk, waar ook ter wereld , dat voor onderdrukking kiest.

Uiteind’lijk is het steeds de onderdrukker die verliest!

De strijd, alhier gestreden, die kent ge niet misschien.

Ga mee naar het verleden! Volgend jaar kunt gij hier zien

Hoe ’t boerenvolk Ter Clencke hun dap’pre strijd begon.

Hoe men de Toorn van Thunaer hier eendrachtig overwon!

En dat tenslotte liefde altijd sterker is dan haat.

‘k Hoef U niets te vertellen. Ach, gij weet wel hoe dat gaat.

 

Het duurt nog veertien maanden, maar dan zou ik zeggen: Kom!

De Klenckerstroom neemt U zeshonderd jaren mee weerom.

 

Een groots spektakel met muziek dat oog en oor bekoort:

 De Toorn van Thunaer      Toorn van Thunaer!

Zegt het allen voort!!   ( leste drie zinnen herhalen)

 

Ik groet U thans met spijt…

‘k Ga t’rug naar eigen tijd.

Ik zie U hoop’lijk daar.

Voor U: Tot volgend jaar!

Ik was uw troubadour.

Auf wiedersehen, bonjour!