Rippetitieschema anpast

In overleg met de spelers is het rippetitieschema een beetje aangepast. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de agenda. Hier de wijzigingen op een rij:

  1. De aanvangstijd voor alle toneelrepetities op zaterdag is 13.30 uur. 
  2. De zangrepetitie is zondag 13 januari en niet 12, zoals abusievelijk vermeld stond. Deze repetitie begint net als de volgende zangrepetities om 13.30 uur.
  3. De toneelrepetitie van zaterdag 8 juni wordt verplaatst naar zaterdag 1 juni. De zangrepetitie van zondag 9 juni wordt verplaatst naar zondag 2 juniDus we repeteren niet in het pinksterweekeinde.
  4. Anders dan in het repetitieschema op de website staat wordt nu op zaterdag 29 juni en zaterdag 6 juli het hele Muziektheater spektakel gerepeteerd, dus met toneel en zang en muziek. Dit duurt ongeveer 4,5 uur, we starten daarom om 13.00 en het duurt tot ca.17.30 uur.
  5. Op zondag 7 juli is er nog wel een koorrepetitie. We kunnen dan naar aanleiding van de bevindingen van 29 juni en 6 juli de puntjes op de i zetten….