Zomerse nieuwsbrief

Het is warm en het is vakantietijd, maar de voorbereidingen voor de Toorn van Thunaer gaan gewoon door. De juli-nieuwsbrief is verschenen. Lees meer over de audities (er is er nog een), over een bijeenkomst met figuranten in september en over de financiers.

De spelers

Er is een flinke lijst van 120 deelnemers. We hebben gekeken waar die vandaan komen en gezien dat het accent lokaal ligt, maar de spelers uit de hele regio komen. Bovenstaande woordwolk toont waar ze vandaan komen: hoe groter de plaatsnaam, hoe meer deelnemers uit die plaats meedoen.

Lees meer in de julinieuwsbrief