Tijdsplan

Draaiboek de Toorn van Thunaer

Wat

Wanneer

Voorlichtingsavond Hesselerhof 20.00 uur19 februari 2018
Verhaal klaar (concept opbouw stuk gereed: personages, aantal scenes, uitbeelding scenes)maart-2018
Liedjes klaarmaart-2018
Rolverdeling op basis van bekende zangers, toneelspelers (professioneel en amateurs), werving spelersmaart-2018
Werving professionele zangers, muzikanten, spelersmaart-2018
Muziek klaarseptember-2018
Arrangementen klaar, inzingen inspelenseptember-2018
Ontwerpen decors, lichtplan, geluidsplanseptember-2018
Eerste presentatie aan castoktober-2018
Teksten en muziek beschikbaar op de websitenovember-2018
Start repetitiesjanuari-2019
Informatieve wandel- en fietsroute klaar i.s.m. historische verenigingenmaart-2019
Start kaartverkoopapril-2019
Musical ingestudeerdjuni-2019
Vakantie week 29 t/m 31 = 13 juli t/m 4 augustus 2019juli-2019
Puntjes op de i. Vanaf week 32 = 5 augustus t/m 1 septemberaugustus-2019
Generale repetitie maandag 2 septemberseptember-2019
Try out dinsdag 3 septemberseptember-2019
Uitvoeringen woensdag 4 september t/m zondag 8 septemberseptember-2019